TOKO BUKU RAHMA

TOKO BUKU DISKON SEPANJANG MASA, DISKON s/d 50%
Sedia buku TK/ PAUD, SD, SMP/SMK, Soal-soal ujian, UAN, UASBN, SBMPTN, Evaluasi Ulangan Umum, Agama Islam, Umum, Perguruan Tinggi: Ekonomi, Akuntansi, manajemen, pajak, hukum, undang-undang, mipa, fisika, kimia, biologi, matematika, elektro, listrik, teknik industri, kimia, arsitektur, sipil, lingkungan, perawat, bidan, kedokteran, atlas, statistika, metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif, pendidikan, penelitian tindakan kelas PTK, penelitian tindakan sekolah PTS, penulisan skripsi, tesis, disertasi, agama, syariah, proses belajar mengajar, komunikasi, jurnalistik, komputer, dll.

KONTAK

YESSI :HP/WA 085725363887; PIN BB : 51B6B8F2
email tokobukuantik@gmail.com

Mengingat kapasitas Blog terbatas dan saat ini blog sudah mulai penuh, maka untuk buku-buku baru silahkan lihat di web TB. RAHMA yang baru :
www.tokobukurahma.com

Kamis, 11 Desember 2014

FIQH SIYASAH IMPLEMENTASI KEMASLAHATAN UMAT DALAM RAMBU-RAMBU SYARIAH


Judul Buku : FIQH SIYASAH IMPLEMENTASI KEMASLAHATAN UMAT DALAM RAMBU-RAMBU SYARIAH
Pengarang : Prof. H.A. Djazuli
Penerbit : Kencana
Cetakan  :  Ke-5
Tahun Terbit : 2013
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 284 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Soft
Ukuran : 15 x 23 cm
Berat : 400 gram
Kondisi : Baru
Harga :  Rp       55,000 diskon 15%
Bayar :  Rp       46,750
Stock : 1


FIQH SIYASAH IMPLEMENTASI KEMASLAHATAN UMAT DALAM RAMBU-RAMBU SYARIAH
Pengarang: Prof. H.A. Djazuli
Penerbit: Kencana

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN
Persoalan Siyasah
Nilai-nilai Dasar Fiqh Siyasah Syaeiyyah
Fiqh Siyasah Syariyyah dalam Perspektif Sejarah
Pengertian Fiqh Siyasah
Objek Kajian Fiqh Siyasah
F Metode Mempelajari Fiqh Siyasah
Kegunaan Mempelajari Fiqh Siyasah
Hubungan Fiqh Siyasah dengan Pengetahuan (Ilmu) Lainnya

BAB 2 SIYASAH DUSTORIYAH
Persoalan dan Lingkup Pembahasan
Imamah, Hak, dan Kewajiban
Imamah
Hak-hak Imam
Kewajiban-kewajiban Imam
Rakyat, Statusnya, Hak-haknya dan Kewajibannya
Persoalan Bai'at
Persoalan Waliy Al-Ahdi: Sumber Kekuasaan dan Kriteria Imam
Persoalan Perwakilan dan Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqdi
Persoalan Wuzarah (Kementerian)
Islam dan Negara
Struktur Umum dari Negara

BAB 3 SIYASAH DAULIYAH
Sekilas Sejarah Siy6sah Dauliyah
Dasar-dasar Siyasah Dauliyah
Hubungan-hubungan Intemasional di Waktu Damai
Hubungan-hubungan Intemasional di Waktu Perang
Netralitas
Penghentian Peperangan

BAB 4 SIYASAH MALIYAH
Pendahuluan
Beberapa Prinsip tentang Harta
Dasar-dasar Keadilan Sosial
Tanggung Jawab Sosial yang Kokoh
Hak Milik
Zakat
Al-Kharaj
Harta Peninggalan dari Orang yang Ticlak Meninggall Ahli Waris
Jizyah
Ghonimah dan Fay'
Bea Cukai Barang Impor
Harta Wakaf
Penetapan Ulil Amri yang Pidak Bertentangan dengan Nash Syara'
Prospek Pemberdayaan Ekonomi Umat

BAB 5 HIFDH AL-UMMAH SEBAGAI MAQASID AL-SYARIAH
Hifd al-Ummah: Salah Satu Maclashid al-Syariah
Pendahuluan
Umat: Ruang Lingkup
Maqashidu al-Syari'ah
Umat, Tinjauan Cakupan
Moral
Hukum
Hifd al-Ummah: Penyelesaian Masalah Sosial B. Khulashah

DAFTAR PUSTAKA
INDEKS 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar